Xem thêm những dịch vụ cung cấp quần áo vest nam đẹp, mạ vàng điện thoại, thông tắc chậu rửa bát, phu tung xe howo và dịch vụ hút bể phốt được nhiều đợn vị và cá nhân bình chọn tại Hà Nội và TPHCM


Hạnh Thánh Tháng 9 Phần 1

Hạnh Thánh Tháng 9 Phần 1

Noi gương thánh Co-nê-li-ô và Síp-ri-a-nô tử đạo, hằng ngày tôi quyết trung thành làm tôi Chúa, dù có phải gian lao thử thách cũng sẵn lòng chịu vì Chúa.

Đăng lúc: 07-04-2014 01:33:46 PM | Đã xem: 850 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 9 Phần 2

Hạnh Thánh Tháng 9 Phần 2

Noi guơng thánh Gioan Tân Linh mục tử đạo, hằng ngày siêng năng rao giảng đạo Chúa và sẵn sàng chịu khổ chịu cực vì Chúa. Nhất là khi gặp thử thách gian khổ thì vui lòng chấp...

Đăng lúc: 07-04-2014 01:31:29 PM | Đã xem: 997 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 9 Phần 3

Hạnh Thánh Tháng 9 Phần 3

Noi gương thánh Giê-rô-ni-mô, tôi mến mộ và chuyên cần học hỏi Kinh Thánh, để biết Chúa Ki-tô, và để lướt thắng mọi chước cám dỗ của ma quỷ, xác thịt, thế gian

Đăng lúc: 07-04-2014 01:30:03 PM | Đã xem: 785 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 8 Phần 1

Hạnh Thánh Tháng 8 Phần 1

Noi gương thánh Ga-ê-ta-nô hết lòng tôn kính Chúa Giê-su Thánh Thể, hằng ngày siêng năng rước lễ, thương yêu giúp đỡ mọi người phần hồn phần xác.

Đăng lúc: 07-04-2014 01:28:14 PM | Đã xem: 1145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 8_phần 2

Hạnh Thánh Tháng 8_phần 2

Đức Mẹ đã được Chúa thưởng hồn xác về trời, hằng ngày kêu xin Đức Mẹ phù hộ, cho ngày sau được về trời hưởng phước với Mẹ.

Đăng lúc: 07-04-2014 01:26:45 PM | Đã xem: 815 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 8 Phần 3

Hạnh Thánh Tháng 8 Phần 3

Hằng ngày chuyên cần cầu nguyện, hy sinh hãm mình dâng lên Chúa, để kêu xin Chúa cứu rỗi linh hồn mình và kẻ khác, theo gương thánh nữ Rô-sa Li-ma.

Đăng lúc: 07-04-2014 01:25:05 PM | Đã xem: 791 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 8 Phần 4

Hạnh Thánh Tháng 8 Phần 4

Tôi sẵn sàng chịu gian lao khốn khó, để làm chứng Chúa là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống, theo gương thánh Gio-an Tẩy giả.

Đăng lúc: 07-04-2014 01:21:57 PM | Đã xem: 794 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 7 Phần 1

Hạnh Thánh Tháng 7 Phần 1

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng...

Đăng lúc: 05-04-2014 11:22:27 AM | Đã xem: 774 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 7 Phần 2

Hạnh Thánh Tháng 7 Phần 2

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng...

Đăng lúc: 05-04-2014 11:19:28 AM | Đã xem: 828 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 7 Phần 3

Hạnh Thánh Tháng 7 Phần 3

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng...

Đăng lúc: 05-04-2014 11:09:27 AM | Đã xem: 862 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 7 Phần 4

Hạnh Thánh Tháng 7 Phần 4

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng...

Đăng lúc: 05-04-2014 10:50:52 AM | Đã xem: 797 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 6 Phần 1

Hạnh Thánh Tháng 6 Phần 1

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 10:02:12 AM | Đã xem: 804 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 6 Phần 2

Hạnh Thánh Tháng 6 Phần 2

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 09:57:24 AM | Đã xem: 796 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 6 Phần 3

Hạnh Thánh Tháng 6 Phần 3

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 09:54:40 AM | Đã xem: 856 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 6 Phần 4

Hạnh Thánh Tháng 6 Phần 4

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 09:53:34 AM | Đã xem: 752 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 6 Phần 5

Hạnh Thánh Tháng 6 Phần 5

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 09:50:36 AM | Đã xem: 765 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 5 Phần 1

Hạnh Thánh Tháng 5 Phần 1

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 09:38:46 AM | Đã xem: 787 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH

Hạnh Thánh Tháng 5 phần 2

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 09:35:23 AM | Đã xem: 810 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Thạng 5 Phần 3

Hạnh Thánh Thạng 5 Phần 3

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 08:51:09 AM | Đã xem: 778 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 4 Phần 1

Hạnh Thánh Tháng 4 Phần 1

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 08:28:12 AM | Đã xem: 778 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 4 Phần 2

Hạnh Thánh Tháng 4 Phần 2

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 08:23:06 AM | Đã xem: 778 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 4 Phần 3

Hạnh Thánh Tháng 4 Phần 3

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 08:21:12 AM | Đã xem: 815 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 3 Phần 1

Hạnh Thánh Tháng 3 Phần 1

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 08:17:07 AM | Đã xem: 792 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 3 Phần 2

Hạnh Thánh Tháng 3 Phần 2

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 08:15:19 AM | Đã xem: 834 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 2 Phần 1

Hạnh Thánh Tháng 2 Phần 1

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 08:07:23 AM | Đã xem: 856 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 2 Phần 2

Hạnh Thánh Tháng 2 Phần 2

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 08:04:18 AM | Đã xem: 832 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 2 Phần 3

Hạnh Thánh Tháng 2 Phần 3

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 08:01:57 AM | Đã xem: 847 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
Hạnh Thánh Tháng 1 Phần 1

Hạnh Thánh Tháng 1 Phần 1

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 07:56:30 AM | Đã xem: 917 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH

Hạnh Thánh Tháng 1 Phần 2

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 07:51:02 AM | Đã xem: 811 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH

Hạnh Thánh Tháng 1 Phần 3

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.

Đăng lúc: 04-04-2014 07:39:01 AM | Đã xem: 845 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HẠNH CÁC THÁNH
 

HẠNH CÁC THÁNH